Партньори


Асарел Медет АД – предприятие за открит добив и обогатяване на медни и други руди край гр. Панагюрище.

Пътперфект-Т ЕАД – асфалтова база с. Зафирово (обл. Силистра).

Свилоза АД – единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея в гр. Свищов.

Велпа Трейд ЕООД - завод за производство на картонени и хартиени изделия в гр. Стражица.

ГБС Инфраструктурно строителство АД - асфалтова база с. Мурсалево, произвеждаща асфалт за изграждане на ЛОТ 2 от Автомагистрала Струма.

Пътстрой 92 AД - асфалтова база с. Бобошево, произвеждаща асфалт за изграждане на ЛОТ 2 от Автомагистрала Струма.

Пътища и мостове ЕООД - асфалтова база с. Лесичери, общ. Павликени, обл. Велико Търново

Ел Бат АД - завод за преработване и рециклиране на олово-съдържащи отпадъци и негодни за употреба оловни акумулаторни батерии до получаване на олово, оловни сплави и натриев сулфат в гр. Долна Баня.

Вианд ЕАД – завод за производство на фуражи близо до гр. Русе.

Приста Ойл Холдинг ЕАД - завод за моторни и индустриални масла в гр. Русе

Софарма АД – фармацевтичен завод в с. Врабево, Община Троян.

Витагрейн БГ АД - база за сушене и съхранение на зърнени и маслодайни култури в гр. Свищов