За компанията


М-ГАЗ ЕООД е основана през 2006г. в гр. Русе  и стартира своя проект за изграждане на метанстанции в България с пускането на първия обект „Липник“ в гр. Русе. Вторият комплекс „Лаута“ е в гр. Пловдив и функционира от 2008г. В Благоевград отворихме врати през 2010г.

Метанстанциите разполагат с двойни колонки, позволяващи бързото и едновременно зареждане с компресиран природен газ /метан/ на леки, лекотоварни и товарни автомобили, микробуси и автобуси. Оборудването е на водещата италианска компания SAFE SRL и отговаря на всички изисквания на Европейската нормативна база. То се отличава с голяма бързина на зареждане и надеждност.

4-ти обект в гр.Русе  представлява най-голямата компресорна станция за природен газ на Балкански полуостров. Монтирани са 4 броя независими един от друг компресори за природен газ с производителност 2 500 нм³/час, които могат да работят в паралел и да осигурят общ капацитет от 10 000 нм³/час. Те осигуряват голяма степен на резервираност и дори в случай на повреда в някоя от машините, останалите осигуряват безпроблемна работа на инсталацията за зареждане.

М-Газ ЕООД притежава 22 броя полуремаркета за компресиран природен газ /трейлери/ с обем 5 962 м³, с които се осъществява дейността по доставка на природен газ за промишлени потребители.

Мисията на „М-Газ“ ЕООД е да развива пазара на природен газ в България, заменяйки бензина и пропан-бутана като автомобилно гориво, с което се намаляват вредните емисии в атмосферата.

Екипът от специалисти на „М-Газ“ ЕООД се състои от професионалисти, утвърдени в дейности по доставка, експлоатация, сервиз и отчет на природен газ. Политиката на дружеството е непрекъснато да се усъвършенства бизнес културата за стабилно партньорство в условията на пазара, подобряване качеството на извършваните дейности, информационна сигурност, здраве и безопасност при работа и удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни.