УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЛОВ, Уведомяваме Ви, че „М-ГАЗ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на Газстанция за зареждане с компресиран природен газ в комбинирана газостанция и бензиностанция, подмяна на съществуващи газови колонки с комбинирани (за светли горива и газ)“
Повече